Bestuur EHBO Vereniging Cohemi / EHBO Afdeling Het BildtFunctie

Voornaam

Achternaam

E-mail adres

Algemeen bestuurslid

Hilda

Bierma

vereniging@cohemi.nl

Voorzitter

Cor

van Zuijlen

vereniging@cohemi.nl

Secretaris

Gerrit

v.d. Meulen

vereniging@cohemi.nl

Penningmeester

Folkert

v.d. Meulen

vereniging@cohemi.nl

Algemeen bestuurslid / Coördinator EHBO Dienstverlening

Dettie

Wolzak

vereniging@cohemi.nl

Algemeen bestuurslid

Aaltje

Schaafsma

vereniging@cohemi.nl